Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

1.     Dataansvarlig og databehandler

Dataansvarlig i henhold til artikel 4, nr. 7 af EU-forordning 2016/679 (EU’s generelle forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation eller „GDPR“) for behandling af dine personoplysninger (pkt. 2) på www.dk.hovmand.com („websitet“) er Hovmand A/S, Rustkammervej 10, DK-4180 Sorø, +45 57 83 33 00 . Den af Hovmand udpegede databehandler kan du kontakte på: (Hovmand A/S, Priska Hert Greisen, Rustkammervej 10, DK-4810 Sorø (phg@hovmand.com, +45 57 83 33 00).

2.     Personoplysninger

Personoplysninger er alle informationer, der kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (artikel 4, nr. 1 i GDPR). Herunder hører nærmere bestemt de kategorier af personoplysninger, der er listet under pkt. 3.

3.     Behandling af dine personoplysninger

3.1 Adgang til dette website og generering af logfiler

Ved hvert besøg på dette website overfører din internetbrowser automatisk data og informationer (såkaldte protokoldata) til Hovmands webserver:
 • Informationer om browsertype og -version,
 • det anvendte operativsystem,
 • referrer-URL (det senest besøgte website),
 • IP-adresse på den computer, som blev benyttet til at opnå adgang til websitet,
 • adgangsdato og -tidspunkt for serverforespørgslen og
 • klientens filforespørgsel (filnavn og URL).
Den midlertidige lagring af IP-adressen i systemet er nødvendig, for at vi kan gøre websitet tilgængeligt for dig. IP-adressen gemmes, så længe websitet benyttes. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, pkt. 1, lit. b) i GDPR. For at sikre websitets funktioner og sikkerhed samt optimering af websitet lagres ovennævnte data også i logfiler. Lagringen af IP-adressen sker dog i anonymiseret form, således at en tilknytning til dig som bruger af dette website ikke er mulig. De data, der indsamles for at gøre websitet tilgængeligt, slettes, når besøget på websitet er afsluttet. Logfilerne slettes senest efter 30 dage.

3.2 Henvendelser pr. kontaktformular og pr. e-mail

På dette website giver Hovmand dig mulighed for at sende elektroniske beskeder til Hovmand via en kontaktformular. Via denne kontaktformular indsamler Hovmand følgende kategorier af personoplysninger:
 • Virksomhed
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Land
 • Besked (frit felt)
Du kan også kontakte Hovmand på den e-mailadresse, der fremgår af http://www.hovmand.de/kontakt/. I så fald lagrer Hovmand de personoplysninger, du afgiver i e-mailen. De personoplysninger, du afgiver, lagres af Hovmand med det formål at behandle dit anliggende eller besvare dine spørgsmål pr. e-mail eller telefon. Retsgrundlaget for behandlingen af de personoplysninger, der afgives til Hovmand, er artikel 6 stk. 1, pkt. 1, lit. f) i GDPR. Formålet med behandlingen er besvarelsen af din henvendelse. Deri ligger også Hovmands legitime interesse i behandlingen. Hovmand sletter de indsamlede personoplysninger, så snart det fremgår af omstændighederne, at behandlingen af din henvendelse er afsluttet, eller dine spørgsmål er blevet endeligt besvaret. I tilfælde af en lovpligtig opbevaringsperiode begrænser Hovmand behandlingen. Hvis du kontakter Hovmand, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I så fald kan Hovmand ikke viderebehandle din henvendelse. Indsigelsen kan stiles til kontakt@hovmand.com. Alle oplysninger vil i så fald blive slettet.

3.3 Beskyttet, eksklusivt område for forhandlere af Hovmand-produkter

Hvis du er forhandler af Hovmand-produkter, tilbyder Hovmand dig desuden, at du kan tilmelde dig på dette website med et brugernavn („user name“) og en adgangskode tildelt af Hovmand. Følgende bliver lagret ved din tilmeldelse:
 • Brugernavn
 • Dato og klokkeslæt
Oplysningerne behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, pkt.1, lit. b). Disse oplysninger anvender Hovmand alene med det formål at tilvejebringe særligt indhold, særlige fotos og dokumenter vedrørende Hovmand-produkter, som du som forhandler har brug for til salgs- og marketingsformål. Oplysningerne slettes, når du ikke længere er forhandler, og du ikke længere har adgangsrettigheder.

3.4 Cookies

Hovmand anvender såkaldte “sessionscookies” på dette website. Det drejer sig her om små tekstfiler, som kun lagres på din harddisk, så længe du besøger dette website, og alt efter dine browserindstillinger slettes de igen, når du lukker browseren. Disse cookies henter ikke oplysninger om dig, som er lagret på din harddisk, og påvirker ikke din computer eller dine filer. De fleste browsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan imidlertid deaktivere lagringen af cookies eller indstille din browser sådan, at den gør dig opmærksom på, at der sendes cookies.  Du kan forhindre, at der placeres cookies, ved at ændre dine browserindstillinger, f.eks. ved at indstille browseren til generelt at deaktivere den automatiske brug af cookies eller til specifikt at blokere bestemte cookies, f.eks. kun cookies fra domænet “googleadservices.com“. Allerede lagrede cookies kan du til enhver tid slette. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er artikel 6, stk. 1, pkt. 1, lit. b) i GDPR. Cookies anvendes af tekniske grunde med det formål at gøre det lettere at bruge dette website og til optimering af brugervenligheden. Såfremt der lagres andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din brugeradfærd), behandles disse særskilt i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger (se pkt. 3.4).

3.5 Brug af Google Analytics

Hvis du har givet dit samtykke, gør Hovmand på dette website brug af Google Analytics, en webanalysetjeneste, som drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende kaldet „Google“. Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, dvs. tekstfiler, der lagres på din computer og hermed gør det muligt at analysere, hvordan du bruger websitet. Følgende data lagres:
 • browsertype/-version,
 • det anvendte operativsystem,
 • referrer-URL (det senest besøgte website),
 • Hostname på den computer, som blev benyttet til at opnå adgang til websitet (IP-adresse),
 • tidspunkt for serverforespørgslen.
De oplysninger, der genereres af disse cookies, overføres til en Google-server i USA, hvor de lagres. På dette website anvender Hovmand Google Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion. Din IP-adresse bliver allerede i dette tilfælde forkortet og dermed anonymiseret af Google i EU-medlemslandene eller i EØS-landene. Hovmand bruger de oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies, til at analysere de besøgendes brugeradfærd på dette website. Når der foreligger et samtykke fra dig, er retsgrundlaget for brugen af Google Analytics artikel 6, stk. 1, pkt. 1, lit. a) i GDPR. Ifølge Google forbindes din IP-adresse under ingen omstændigheder med andre af Googles data. Hovmand sletter oplysningerne, så snart de ikke længere er nødvendige til analyseformålene. Dette sker efter 14 måneder. Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger og forhindre, at der placeres cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Hovmand vil dog gerne gøre dig opmærksom på, at du i givet fald ikke i fuldt omfang kan benytte samtlige funktioner på dette website. Google giver desuden mulighed for at deaktivere cookies i de mest gængse browsere, så du i højere grad kan kontrollere, hvilke oplysninger Google indsamler og behandler. Hvis du vælger denne mulighed, bliver der ikke overført informationer om dit website-besøg til Google Analytics. Du kan derudover forhindre, at de oplysninger (inkl. din IP-adresse), som er indsamlet ved hjælp af cookies, og som vedrører din brug af websitet, sendes til Google, samt at Google behandler disse oplysninger, ved at downloade og installere et browser-plugin, som er tilgængeligt via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativt kan du også, især i browsere på mobile enheder, forhindre indsamlingen af oplysninger via Google Analytics ved at klikke på dette link. Der sættes en opt-out-cookie, der forhindrer den fremtidige indsamling af dine oplysninger under besøg på dette website. Opt-out-cookien lagres på din enhed og gælder kun i denne browser og kun for dette website. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du sætte opt-out-cookien igen. Yderligere informationer om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics finder du under Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

4.     Berørte personers rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles på dette website, er du en berørt person iht. artikel 4, nr. 1 i GDPR. Du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

4.1 Indsigt, berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse, sletning, begrænsning, indsigelse, tilbagetrækning og dataportabilitet

Du har over for Hovmand følgende rettigheder vedrørende dine personoplysninger behandlet af Hovmand:
 • Indsigtsret, altså en bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og i givet fald adgang til sådanne personoplysninger (artikel 15, GDPR),
 • Ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse (artikel 16, GDPR),
 • Ret til sletning (artikel 17, GDPR),
 • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18, GDPR),
 • Ret til dataportabilitet (artikel 20, GDPR).

4.2 Ret til at indgive klage

Du har desuden ret til at indgive klage over Hovmands behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor Hovmand har sit domicil (artikel 77, GDPR).

4.3 Ret til indsigelse

Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser iht. artikel 6, stk. 1, pkt. 1 lit. f) i GDPR, har du iht. artikel 21, GDPR, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvis du vil gøre indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring. I tilfælde af direkte markedsføring har du en generel ret til indsigelse, som håndhæves af Hovmand uden angivelse af en særlig situation. Ønsker du at gøre brug af din ret til tilbagetrækning eller indsigelse, skal du blot sende en e-mail til mail@hovmand.com.

4.4 Ret til tilbagetrækning

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

5.     Sikring af dine personoplysninger

Vi iværksætter alle de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre de personlige oplysninger, som du stiller til rådighed for os. Især har vi ved vurderingen af beskyttelsesniveauet taget højde for de risici, der er forbundet med behandlingen på dette website, herunder især — hvad enten det er utilsigtet eller uretmæssigt — ødelæggelse, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse af eller ubemyndiget adgang til personoplysninger, som er blevet overført, lagret eller på anden måde behandlet. Når der skal sendes meget følsomme oplysninger eller informationer, anbefaler Hovmand dig at sende oplysningerne pr. brev, da det ikke er muligt at garantere fuldstændig datasikkerhed pr. e-mail.

6.     Gyldighed og ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende fra 25.5.2018. I forbindelse med videreudvikling af dette website og dets indhold, på grund af ændrede lovbestemmelser eller krav fra tilsynsmyndigheder kan det være nødvendigt at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Den til enhver tid gældende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan altid downloades på http://www.dk.hovmand.com/persondata/ og udskrives. Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at klage, bedes du benytte kontaktformularen på http://www.dk.hovmand.com/kontakt/ til at kontakte Hovmand eller Hovmands databehandler (se kontaktoplysninger i pkt. 1).